Om oss

Vi vill förenkla juridiken och göra den mer begriplig för gemene man. Det är målet med den här sidan. Genom att skapa tydliga exempel så ska vi ge en ökad kunskap och genom ett lite enklare språk så ska vi göra det obegripliga lättare att förstå. Vi har lång yrkeserfarenhet som både jurister och som advokater och vi vill visa upp våra yrken från ett lite annorlunda perspektiv.

Det finns alltid risker i att man dras in i en tvist eller något ärende som kräver kunskap om juridik – eller professionell hjälp. Många tar för givet att man aldrig kommer att hamna i den sådan situation. Det finns emellertid aldrig några garantier för detta. Även om man lever sitt liv på rätt sida av lagen så kan det ändå uppkomma situationer som gör att man måste få juridisk hjälp och goda råd – eller försvar – från en advokat eller en jurist.

Vad händer om du blir påkörd av en annan bil och där ni inte kan komma överens om skuldfrågan? Vad händer om ditt försäkringsbolag inte vill ersätta dig för skadan i badrummet? Hur ska du agera om du blir uppsagd från arbetet utan något egentligt skäl? Hur skriver du ett anställningsavtal för ditt företag i samband med en nyrekrytering?

Det finns även mer personliga exempel inriktade mot familjerätten. Här kan exempelvis nämnas tvister om arv som vanligt förekommande. Vem ska ärva, i vilken ordning och hur mycket ska varje arvinge egentligen ha? Att konflikter och tvister dyker upp i samband med att en närstående avlider är tyvärr inte ovanligt och det är också, dessvärre, tvister som kan skapa djupa sår inom släkt och familj.

Samma sak gäller för vårdnadstvister. Det är en känslig process som tyvärr ökat markant under senare år i Sverige. Varför sker en vårdnadstvist? På vilka grunder kan man söka ensam vårdnad? Kan man förhindra en sådan innan den når rätten? Vi ska gå igenom detta och även andra situationer som rör familjerätt på den här sidan. Välkommen.