Det stora problemet med juridik är att det finns för höga trösklar. Många privatpersoner har svårt att begripa vad som egentligen menas när man läser på om juridiska spörsmål. Det ger felaktiga tolkningar sprungna ur ett gott syfte: man vill göra rätt och man läser på – men ändå så blir det fel. Juridik används dagligen och det är något som hela vårt samhälle bygger på. Vårt mål är att göra juridiken enklare att förstå sig på. Genom att ge exempel och genom att illustrera olika situationer med ett mer målande, vardagligt språk så vill vi ge dig som läsare en ökad kunskap. Välkommen!


Hur löser man en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist inleds då en vårdnadshavare lämnar in en stämningsansökan mot den andre och där denne motsätter sig denna. Ansökan lämnas till Tingsrätten och det är också i den rättsliga instansen som det slutligen fattas ett beslut.

Vårdnadstvister tar ofta lång tid och detta av den enkla anledningen att det sällan finns några givna svar: man måste utreda och vända på alla stenar. Barnen sätts alltid i första rummet och det som man rent juridisk utgår från är att de mår bäst av lika stort umgänge med båda sina föräldrar.

Därför är en vårdnadstvist ofta svårlöst och det är inte givet att man tilldelas ensam vårdnad. Då krävs starka skäl och starka bevis för att den lösningen också är den bästa. Ett juridiskt stöd är också ett måste, inte minst för att klara den mentala prövningen.


Vill du ha ensam vårdnad?

Fler vårdnadstvister äger rum i Sverige än förut. Föräldrar som skiljer sig eller separerar kan ha svårt att fortsatt ha lika stort ansvar om viktiga frågor gällande barnens framtid. Det kan leda till att man söker om ensam vårdnad. Något som inte är helt enkelt att få. Från rättens sida så ser man till barnens bästa och utgångspunkten är att delad vårdnad är den bästa lösningen.

Vill man ha ensam vårdnad så krävs det att man också kan påvisa att detta är bäst för barnen. Något som ofta kräver ett juridisk ombud som kan föra ens talan i rätten.

I många fall så sker emellertid vårdnadstvister av helt fel skäl och drivs snarare av personliga agendor än av omsorg för barnen. Det är förkastligt då det drabbar de man älskar allra mest. Ett barn kan ha svårt att hantera en så pass svår process som en vårdnadstvist de facto är.


Ta hjälp av en advokat

Är du misstänkt för något brott och behöver ett försvar som för din talan? I så fall är en advokat den bästa lösningen. En advokat kan bistå dig oavsett vad ditt ärende gäller och hjälpa dig från start till mål. Advokaten blir också i många fall den enda länk man som misstänkt – om man är häktad eller anhållen – har med omvärlden. Därför blir personkemi viktig då man väljer.

Skillnaden mellan advokat och jurist är att den förre har en skyddat titel och där man måste vara upptagen i Advokatsamfundet. Jurist kan egentligen vem som helst kalla sig. Därför är en advokat ofta den bättre lösningen då titeln i sig borgar för en högre kunskap och kvalitet.


Hitta rätt brottmålsadvokat

Är du misstänkt för ett brottmål? Har du blivit utsatt för ett brott och är i behov av ett juridiskt stöd i form av ett målsägarbiträde? Oavsett vilket så kan en brottmålsadvokat hjälpa dig. En brottmålsadvokat tar sig an alla typer av uppdrag och arbetar med alla typer av brottmål – misshandlar, mord, våldtäkter, narkotikabrott. Det gör skillnad.

Som offer så får du ett stöd genom en jobbig process. Som misstänkt så får du en kunnig person som för din talan i rätten och som närvarar vid olika förhör med polisen. Rätt brottmålsadvokat gör skillnad och ger dig bättre möjligheter att antingen bli rentvådd eller att se en gärningsman fälld för brottet du utsatts för.


Anmäl en våldtäkt

Våldtäkt är ett sexualbrott som har ett stort mörkertal. Tyvärr så vet man att många offer väljer att inte anmäla. I och med detta går också många våldtäktsmän fria på våra gator. Varför anmäls då inte en våldtäkt? Det finns flera skäl till detta. Rent historiskt så har det visat sig vara svårt att få till en fällande dom i fall där ord står mot ord.

Dels så finns även andra skäl. I många fall så handlar det om att gärningsmannen är en bekant och någon närstående: det gör att man inte vågar – vill – anmäla brottet.

En annan anledning är att man som offer känner sig utpekad. Polisen och förövarens advokat kan ställa både insinuanta och irrelevanta frågor – kläder, hur mycket man druckit, om tidigare sexuella eskapader – som blir förnedrande. Gällande det senare så kan rätt målsägarbiträde göra en enorm skillnad. Det är viktigt att fler vågar anmäla detta brott!


Ta hjälp för arbetstillstånd

Företag i Sverige som behöver spetskompetens utifrån kan stöta på problem. Handlar det om arbetskraft från länder utanför EU – eller Norge och Schweiz – så krävs det ett arbetstillstånd; något som kan handla om en segdragen process.

Genom att ta juridisk hjälp så kan resan göras enklare och där man snabbare får ett beslut i ärendet. Ett beslut som även ofta handlar om att företaget får den arbetskraft man behöver. Ett beviljat arbetstillstånd kan göra en enorm skillnad för företag i Sverige som genom ett sådant kan få den spets – exempelvis inom tech – som man saknat.

Vi lever i en global värld och att kunna hämta kunnig arbetskraft från andra länder är, för många, väsentligt för att kunna ta nästa steg. Där måste man få en enklare väg till ett beviljat arbetstillstånd för sin nya rekrytering.