Vårdnadstvist Stockholm – tips och råd 

Att skiljas och separerar är ett nederlag, men det behöver inte vara så dramatiskt. De flesta kan hantera detta på ett vuxet och bra sätt. Man inser att man kanske inte var gjorda för varandra, att kärleken falnat – eller uppstått på annat håll – och man försöker också lösa allt det praktiska med skilsmässan på ett gynnsamt sätt för båda parter. 

I vissa fall så blir det emellertid det motsatta och man kan se att infekterade konflikter sker i samband med att en bodelning ska äga rum. Än värre blir det då det handlar om bråk, konflikter och tvister om gemensamma barn. 

En vårdnadstvist i Stockholm kan dels ta lång tid att lösa, dels så är det nästan alltid en oviss utgång – och dels så kan en vårdnadstvist också ske av helt fel skäl. Det senare är viktigt att peka på då en kraftig ökning skett under senare år – en fördubbling av vårdnadstvister skedde mellan 2008-2018 – och att många av dessa sker som en följd av hämnd och svartsjuka snarare än av giltiga skäl som att exempelvis en vårdnadshavare inte erbjuder barnen en trygg och säker miljö. 

Ta hjälp vid en vårdnadstvist 

Det man bör göra i samband med att en vårdnadstvist i Stockholm inleds är att direkt kontakta en jurist/advokat inom Familjerätt: Varför? Av flera skäl. Dels så får man en person som går igenom fallet och kan göra en bedömning kring hur stora chanser man har att kunna gå vidare – och eventuellt få vårdnaden om barnen, eller behålla densamma. 

Dels så får man också en juridisk kunnig person som kan sköta all kommunikation med den andra parten. Viktigt är även att inse att en vårdnadstvist kommer att vara prövande rent känslomässigt. Advokaten fungerar som ett bra stöd.

 I Sverige ska varje kommun enligt lag erbjuda personer i en vårdnadstvist hjälp. Något som sker genom samarbetssamtal. Påfallande ofta ger dessa effekt och där parterna kan hitta en konstruktiv lösning för fortsatt gemensam vårdnad om barnen. En vårdnadstvist i Stockholm kan lösas innan den når rätten. 

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Skaffa ett giltigt aktieägaravtal

Man bör i god tid gå igenom villkor, rättigheter och skyldigheter med sina olika kompanjoner. Ett aktieägaravtal måste utformas så det är juridiskt giltigt.

Att starta ett företag är roligt men det kan också vara vanskligt och riskfyllt. Det är viktigt att man noga definierar ansvarsområden och förpliktelser från början i ett aktieägaravtal. När allt är rosenrött och framtiden verkar lovande är det lätt att bli förblindad av framgång och man litar på att alla kommer överens.

Det kan hända att någon gör en felsatsning och företaget kan hamna i blåsväder. Man kanske mister sin viktigaste kund och då äventyras verksamheten. Då är det viktigt att man har avtalat vad som gäller. En advokat är tillförlitlig när det gäller att skriva aktieägaravtal. En revisionsbyrå som har en jurist på plats är också till god hjälp.

Aktieägaravtal är en säkerhet

Det är mycket som regleras i aktiebolagslagen. Ett aktiebolag är en så vanlig firmaform att man har klara regler för hur det ska hanteras inom revision och juridik. Att ha klara och påskrivna avtal är närmast att se som en självklarhet. Det gäller att skriva ner allt medan man är överens, precis som man gör i ett äktenskap.

Ett aktieägaravtal kan ses som en säkerhet för att man ska veta vad som gäller. Man kan inte helt förutse allt som kan hända längre fram, så därför är det bäst att vara garderad. En advokat kan ge hjälp med aktieägaravtal men också förklara vad olika formuleringar betyder och vad som gäller vid exempelvis en konkurs.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Advokat för testamenten som inte ger upphov till syskongräl i Stockholm

Att säkerställa att ditt arv fördelas smidigt och utan konflikter är avgörande för att undvika syskongräl. Genom att anlita en erfaren advokat i Stockholm kan du upprätta ett juridiskt giltigt testamente som säkerställer en harmonisk arvssituation.

Professionell hjälp vid testamentsskrivning

Det är inte ovanligt att människor behöver juridisk hjälp för att navigera genom komplexa frågor, särskilt när det gäller testamenten. I dagens samhälle, där familjer sällan passar in i den traditionella kärnfamiljsmodellen, har frågor kring arvsrätt och testamenten blivit alltmer aktuella och komplicerade.

Om du har särkullbarn är det särskilt viktigt att du och din partner upprättar tydliga och giltiga testamenten. Arvsrätt är en komplicerad fråga, och konflikter kring arvet kan skapa djupa sår i syskonrelationerna som kan vara svåra att läka. Genom att se till att alla juridiska dokument är i ordning långt innan det blir nödvändigt, kan du på bästa sätt hjälpa dina barn och minimera risken för konflikter.

Fördelarna med att konsultera en advokat för testamenten

Du kanske tror att dina syskon kommer att kunna lösa fördelningen av arvet på egen hand när du och din partner inte längre är i livet. Tyvärr är detta sällan fallet. Det är klokt att rådfråga en erfaren advokat, som med stor sannolikhet kan berätta en rad historier om syskon som splittrats helt på grund av arvstvister efter sina föräldrars bortgång.

Genom att ta kontakt med en erfaren advokat i Stockholm kan du och din partner få insikt i vad som är möjligt när det gäller arvets fördelning. Arvsrättens regler är starka och strikta, och det kan vara nödvändigt att fördela vissa tillgångar redan innan ni går bort för att kunna ha kontroll över arvet. Det kan till exempel handla om en affärsrörelse där ni önskar att ett specifikt barn tar över.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

När du har behov av en fastighetsjurist i Stockholm

Det finns tillfällen då en fastighetsjurist kan komma väl till pass i Stockholm. En fastighetsjurist kan exempelvis vara till stor hjälp vid en ombildning.

Fastighetsjuridik kan vara knepigt. Gemene man har sällan den kunskap som krävs när det kommer till juridiska frågor runt fastigheter. Faktiskt kan den juridiska biten runt just fastigheter vara ytterst snårig och knepig att få rätt på. Som tur är finns det fastighetsjurister som har full koll på vad som gäller.

Vid en ombildning där hyresrätter ska bli bostadsrätter i en stad som Stockholm är det viktigt att få fatt i en bra fastighetsjurist. Det finns många frågor att reda ut när en ombildning ska äga rum och detta kräver en ytterst kunnig person. En fastighetsjurist som kan garantera att alla kontrakt blir rätt och att alla olika intressen beaktas.

Kan bli dyrt att låta bli att anlita en fastighetsjurist

Många tänker att en fastighetsjurist i Stockholm ska vara väldigt dyr att anlita. Självklart tar en fastighetsjurist ut ett arvode. Prislappen på juristens tjänster beror på storleken av ärendet. Att låta bli att anlita en fastighetsjurist kan dock bli en ännu dyrare historia. En miss i ett kontrakt eller ett avtal kan komma att kosta många, många tusentals kronor.

Med detta sagt är det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra när det kommer till fastighetsjuridik. Att kosta på sig en riktigt bra fastighetsjurist är inte bara en smart och praktisk investering i stunden utan även en garanti för framtiden.

Läs mer om fastighetsjuridik på fastighetsjuriststockholm.se.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Narkotikabrott – vanligt men farligt

Narkotikabrott är ett mycket vanligt förekommande brott i Sverige. Den samlade effekten av droganvändning är mycket stor, både för individen och samhället.

Narkotikabrott är ett av de allra vanligast förekommande brotten i Sverige. Det sker i alla samhällsklasser och yrkesgrupper. Huruvida risken att åka fast för narkotikabrott när det gäller eget bruk är hög eller ej kan låtas vara osagt. Men troligen sker betydligt fler narkotikabrott i Sverige än vad som syns i statistiken från landets domstolar.

Det har nog inte gått någon förbi att många av de händelser som benämns som Stockholms “gängkrig” har en hel del med försäljning av narkotika att göra. Det räcker med att lyssna på ett avsnitt av radioprogrammet P3 Krim så har man fått en ganska klar bild av att det går en rak linje mellan droganvändning i innerstan och gängmord i förorten.

Narkotikabrott – är det verkligen värt det?

Det finns alltså anledning att fundera över om en festkväll verkligen behöver innebära att man gör sig skyldig till ett narkotikabrott. Det rapporteras regelbundet i media om att kokain och cannabis används vid festliga tillfällen hos stora delar av den svenska befolkningen. Vissa menar att droger snart helt konkurrerat ut det traditionella svenska supandet.

Det är klokt att påminna sig själv om riskerna med en lina kokain eller en joint cannabis. Droger påverkar både din kropp och hela samhället i stort på ett negativt sätt. Och det finns alltid en risk att du åker fast – vilket kan få enorma konsekvenser för karriär och privatliv.

Du kan läsa mer om narkotikabrott på denna sida: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Anlita en advokat i Solna

Inför flytten till Solna hade man som företag bestämt sig för att ta hjälp av en duktig advokat. Någon som kunde stå för allt juridiskt stöd som behövdes.

Det som en gång hade varit ett företag hemma på kammaren, skulle nu slå ut sina vingar och bli en viktig och markant aktör på marknaden. Men den juridiska hjälp som man en gång hade haft räckte inte till nu när det hade börjat muttras bland konkurrenterna, och man även behövde skarpa armbågar när det gällde de nya produkterna.

Därför valde man att slå ihop flytten till de nya lokalerna i Solna med att även ta hjälp av en duktig advokat. Någon som kunde stötta och ge råd vid alla formuleringar av avtal samt de uppkommande tvister som man kände var på gång. En advokat som kunde sätta sig in i företaget och vara en samarbetspartner under åren som skulle komma.

Advokat som stöd

Om man som företag behöver hjälp av en duktig advokat så är det klokt att kontakta en advokatbyrå i Solna, med de önskemål som man har. Där kan man få hjälp inom alla typer av områden som man har behov av, och som man kommer få behov av under åren som kommer.

De flesta privatpersoner kanske endast kommer i kontakt med en advokat under ett tillfälle i sitt liv. Men som företag kan man behöva advokathjälp som är löpande och det finns till och med de advokater som enbart arbetar med en enda klient.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Få rätt hjälp med arbetstillstånd

Vill ni veta mer om vad som krävs när ni är i behov av ett arbetstillstånd? Det är för den som bor utanför EU men har blivit erbjuden en tjänst i Sverige.

Det är inte för vem som helst att komma in och jobba i Sverige. Bor man inom EU så är det betydligt enklare, då man går inom EUs regler. Men bor man utanför EU, så behöver man ett arbetstillstånd. Detta är inte helt enkelt att få och man behöver ofta hjälp för att få allting rätt.

Det första ni kan göra är att ta kontakt med ett företag som är proffs på arbetstillstånd. Där beskriver ni vad ni behöver hjälp med. De gör då en kostnadsfri granskning och om inget ser konstigt ut, så tar de sig an er. De skickar då en offert, som ni behöver godkänna innan arbetet påbörjas.

Vem kan hjälpa till med arbetstillstånd?

Det är Migrationsverket som tar beslut gällande arbetstillstånd. Detta kan ta fyra till tolv månader för dem att göra. Anlitar man ett företag som är certifierat av Migrationsverket, så kan man ta ett snabbspår för arbetstillstånd. Det innebär att istället för fyra till tolv månader, så kan det vara klart på redan en månad.

Kraven på arbetstillståndet kan ändras när som helst. De har full koll på detta och kommer göra en sökning efter vad som krävs. De ser till att alla papper blir rätt direkt när de skickas in, de kan göra din process mycket snabbare.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arvsrätt kan bidra till stora missförstånd

Arvsrätt är ett ord som bidragit till stora missförstånd genom åren. Det blir lätt konflikt när ett arv ska delas upp mellan de kvarlevande inom en familj.

Att dela upp ett arv är något som kan leda till stora konflikter och missförstånd. Man bör ha i åtanke att de sker samtidigt som sorg ska bearbetas hos de berörda parterna. När så är fallet kan gamla oförrätter komma upp i dagern och sår som aldrig läkt seglar glatt och oanmält till ytan.

Det är en svår situation att hamna i när någon nära och kär person dör. Det kan vara lika jobbigt om det gäller någon man haft ett horn i sidan till men som man rent juridiskt står nära. I båda fallen brottas man som människa med sina känslor och alla sörjer vi på vårt eget vis.

Arvsrätt är en lag som går tillbaka till medeltiden

Det finns många advokater inom arvsrätt som kan hjälpa dig att reda ut det här med vem som ärver vad i en kaotisk situation. Nåja, den kan ju vara stillsam och tung också, utan kaotiska inslag. Det är viktigt att ha en advokat som håller reda på allt och kan hjälpa hela tjocka släkten att dela rätt på tillgångarna som lämnats kvar efter de döda.

Oavsett om det finns testamente eller inte är det lagar som styr vem som får ärva. Dessa lagar har funnits i svensk historia sedan medeltiden. Inget av det vi ser på TV när det gäller vad som visas i filmer om snabbt ändrade testamenten är alltså med verkligheten överensstämmande.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Har du råkat ut för en våldtäkt i Göteborg?

Om du själv eller någon du känner råkat ut för en våldtäkt i Göteborg finns det juridisk hjälp att få. Som brottsoffer kan man vara i en jobbig situation.

Ingen ska behöva utsättas för våld av något slag. Det här är något som står skrivet i flera av de lagar vi har i Sverige. Att bli utsatt för en våldtäkt är således att ha blivit utsatt för ett brott. Ett sätt att ställa de människor till svars som begått ett brott är att ställa dem inför rätta.

Det kan var svårt att anmäla en våldtäkt. Det är en situation som ofta har lite fördomar runt sig. Att man själv bär skuld är en. Hur man nu kan göra det om man nekat till ett samlag är ännu en gåta. Dessutom kanske du hört från någon att man inte blir trodd.

Våldtäkt inträffar ibland i Göteborg

Har du varit utsatt för en våldtäkt i Göteborg? Då är det bästa du kan göra att gå direkt till en polisstation eller läkare och blir undersökt. Det kan då säkras bevis från främmande dna. Om du hellre vill gå hem och tvätta av dig kommer du att avlägsna spår efter förövaren.

Hur motbjudande det än är att gå till polis och läkare i ditt tillstånd är det viktigt för att få bukt med dessa brott. Kanske har du varit berusad och vill nyktra till först men det spelar ingen roll för målet i sig. Gå hellre direkt. Kontakta snarast ett juridisk ombud som hjälper dig.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vad gäller i en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en känslomässigt påfrestande situation, både för barnet och föräldrarna. Ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för ditt barns skull.

Det finns många olika anledningar till att en vårdnadstvist uppstår. Det kan handla om att föräldrarna inte kommer överens om hos vem barnet ska bo, hur umgänget ska se ut, och om andra grundläggande och viktiga aspekter av ett barns liv. Det kan även handla om var barnet ska gå i skolan, vilken fritid barnet ska ha och vilken förälder som måste engagera sig i vad.

En stor källa till konflikter är också vem som ska betala vad för barnet, men så länge problemen mellan föräldrarna är någorlunda konkreta och de kan hålla sina egna tillkortakommanden för sig själva, går tvisten ofta att lösa innan barnet tar allt för stor skada. Kommuner erbjuder alla föräldrar samarbetssamtal som syftar till att hitta gemensamma lösningar till barnets bästa.

Ta hjälp vid vårdnadstvist

Om föräldrarna inte kan komma överens trots samarbetssamtal och eventuellt andra frivilliga försök till samarbete, måste man ta nästa steg. Man kan få hjälp i en vårdnadstvist genom att vända sig till en juristbyrå som är specialiserad på just familjerätt. Familjerätt handlar om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnadstvister kan handla om alla tre områdena, men ibland bara om ett eller två. En vanlig fråga kan vara att en förälder vill flytta långt bort vid gemensam vårdnad. Det kan också vara hur man skyddar sitt barn om man anser att den andre föräldern beter sig olämpligt.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj