Ta hjälp av expert på familjerätt

Det finns flera tillfällen i livet när man kan behöva hjälp med familjerätt. Det kan handla om bodelning , umgängesrätt eller att få hjälp vid adoption.

Det var en spännande tid för paret Erik och Anna som länge planerat för att utöka sin familj. De hade länge försökt att få egna barn. Av olika anledningar visade det sig vara en omöjlighet. Båda var förkrossade och kände att hela världen var emot dem. Vilket givetvis inte var sant. Men det är alltid svårt att nekas det man önskar allra mest. Ett barn att värna om och se växa upp.

Efter att de provat olika behandlingar på dyra kliniker hade de gett upp. Det var alltför tufft både känslomässigt och fysiskt och deras förhållande började att knaka i fogarna ganska snabbt. Innan separationen blev ett faktum fick de veta att det fanns hjälp att få. Kunde de inte själva få barn tillsammans fanns det fortfarande möjlighet att adoptera ett barn från ett annat land.

Familjerätt en knuff i rätt riktning

Som med mycket annat fanns det en hel del krav som måste uppfyllas. Med tanke på att de försökt länge och de blev äldre minskade tidsfönstret för att få adoptera. Nu var goda råd dyra och de var tvungna att göra allt enligt konstens alla regler. Inget fick gå fel under processen för att få ett eget barn.

Så kom räddningen. Då de var oroliga för att göra fel i adoptionsprocessen skaffade de sig en advokat som var speciellt inriktad på familjerätt. De hade tidigare trott att dessa endast hade hand om vårdnadstvister. Lyckligtvis hade de fel. Dessa advokater kunde rådgiva och se till att alla papper fylls i korrekt när en adoption skulle genomföras. Men advokaten vid sin sida fanns en god möjlighet att drömmen skulle bli verklighet.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: advokatnovum.se

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Vårdnadstvist Stockholm – tips och råd 

Att skiljas och separerar är ett nederlag, men det behöver inte vara så dramatiskt. De flesta kan hantera detta på ett vuxet och bra sätt. Man inser att man kanske inte var gjorda för varandra, att kärleken falnat – eller uppstått på annat håll – och man försöker också lösa allt det praktiska med skilsmässan på ett gynnsamt sätt för båda parter. 

I vissa fall så blir det emellertid det motsatta och man kan se att infekterade konflikter sker i samband med att en bodelning ska äga rum. Än värre blir det då det handlar om bråk, konflikter och tvister om gemensamma barn. 

En vårdnadstvist i Stockholm kan dels ta lång tid att lösa, dels så är det nästan alltid en oviss utgång – och dels så kan en vårdnadstvist också ske av helt fel skäl. Det senare är viktigt att peka på då en kraftig ökning skett under senare år – en fördubbling av vårdnadstvister skedde mellan 2008-2018 – och att många av dessa sker som en följd av hämnd och svartsjuka snarare än av giltiga skäl som att exempelvis en vårdnadshavare inte erbjuder barnen en trygg och säker miljö. 

Ta hjälp vid en vårdnadstvist 

Det man bör göra i samband med att en vårdnadstvist i Stockholm inleds är att direkt kontakta en jurist/advokat inom Familjerätt: Varför? Av flera skäl. Dels så får man en person som går igenom fallet och kan göra en bedömning kring hur stora chanser man har att kunna gå vidare – och eventuellt få vårdnaden om barnen, eller behålla densamma. 

Dels så får man också en juridisk kunnig person som kan sköta all kommunikation med den andra parten. Viktigt är även att inse att en vårdnadstvist kommer att vara prövande rent känslomässigt. Advokaten fungerar som ett bra stöd.

 I Sverige ska varje kommun enligt lag erbjuda personer i en vårdnadstvist hjälp. Något som sker genom samarbetssamtal. Påfallande ofta ger dessa effekt och där parterna kan hitta en konstruktiv lösning för fortsatt gemensam vårdnad om barnen. En vårdnadstvist i Stockholm kan lösas innan den når rätten. 

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Arvsrätt kan bidra till stora missförstånd

Arvsrätt är ett ord som bidragit till stora missförstånd genom åren. Det blir lätt konflikt när ett arv ska delas upp mellan de kvarlevande inom en familj.

Att dela upp ett arv är något som kan leda till stora konflikter och missförstånd. Man bör ha i åtanke att de sker samtidigt som sorg ska bearbetas hos de berörda parterna. När så är fallet kan gamla oförrätter komma upp i dagern och sår som aldrig läkt seglar glatt och oanmält till ytan.

Det är en svår situation att hamna i när någon nära och kär person dör. Det kan vara lika jobbigt om det gäller någon man haft ett horn i sidan till men som man rent juridiskt står nära. I båda fallen brottas man som människa med sina känslor och alla sörjer vi på vårt eget vis.

Arvsrätt är en lag som går tillbaka till medeltiden

Det finns många advokater inom arvsrätt som kan hjälpa dig att reda ut det här med vem som ärver vad i en kaotisk situation. Nåja, den kan ju vara stillsam och tung också, utan kaotiska inslag. Det är viktigt att ha en advokat som håller reda på allt och kan hjälpa hela tjocka släkten att dela rätt på tillgångarna som lämnats kvar efter de döda.

Oavsett om det finns testamente eller inte är det lagar som styr vem som får ärva. Dessa lagar har funnits i svensk historia sedan medeltiden. Inget av det vi ser på TV när det gäller vad som visas i filmer om snabbt ändrade testamenten är alltså med verkligheten överensstämmande.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Vad gäller i en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en känslomässigt påfrestande situation, både för barnet och föräldrarna. Ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för ditt barns skull.

Det finns många olika anledningar till att en vårdnadstvist uppstår. Det kan handla om att föräldrarna inte kommer överens om hos vem barnet ska bo, hur umgänget ska se ut, och om andra grundläggande och viktiga aspekter av ett barns liv. Det kan även handla om var barnet ska gå i skolan, vilken fritid barnet ska ha och vilken förälder som måste engagera sig i vad.

En stor källa till konflikter är också vem som ska betala vad för barnet, men så länge problemen mellan föräldrarna är någorlunda konkreta och de kan hålla sina egna tillkortakommanden för sig själva, går tvisten ofta att lösa innan barnet tar allt för stor skada. Kommuner erbjuder alla föräldrar samarbetssamtal som syftar till att hitta gemensamma lösningar till barnets bästa.

Ta hjälp vid vårdnadstvist

Om föräldrarna inte kan komma överens trots samarbetssamtal och eventuellt andra frivilliga försök till samarbete, måste man ta nästa steg. Man kan få hjälp i en vårdnadstvist genom att vända sig till en juristbyrå som är specialiserad på just familjerätt. Familjerätt handlar om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnadstvister kan handla om alla tre områdena, men ibland bara om ett eller två. En vanlig fråga kan vara att en förälder vill flytta långt bort vid gemensam vårdnad. Det kan också vara hur man skyddar sitt barn om man anser att den andre föräldern beter sig olämpligt.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Om man behöver ensam vårdnad för lugnet

Att hamna i den situationen att man inte kan dela ansvaret för barnen med den andra föräldern är jobbigt, men det är bra att kunna få det lagligt ordnat. Då kan ensam vårdnad vara till hjälp.

Det är alltid svårt när man inte kan leva ihop och ta hand om barn tillsammans. Det var ju det man en gång trodde att man skulle göra. Men människor och omständigheter förändras och ibland går det fel. Då behöver man ordna upp livet så att det blir lugnt och tryggt för barnen.

Kanske har de fått se eller uppleva att någon har blivit slagen eller misshandlad hemma. Eller så fungerar vardagen inte för att någon av de vuxna dricker eller knarkar. Ser man att barnen inte har det bra måste man be om hjälp. Vänder man sig då till en advokat får man råd om hur man kan ansöka om ensam vårdnad. Det kan vara ett första steg till att göra det bättre.

Att ansöka om ensam vårdnad som ger rätt att ta egna beslut men fortfarande träffas

Man tar ju inte bort rätten för barn att umgås med den andra föräldern. Men när det gäller frågan om hur och hur ofta de skall träffas är det bra att ha en advokat med när man bestämmer det.

Kan man inte komma fram till en lösning blir det en vårdnadstvist med rättegång. Har man då redan en advokat blir det lättare. Det finns rättshjälp och försäkringar som hjälper till att betala vad det kostar.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Få svar och hjälp i vårdnadstvister från Familjerätt Helsingborg

Man kanske inte ens tänkt på att man har lagliga rättigheter och skyldigheter när det gäller att ta hand om barn eftersom man vill deras bästa men Familjerätt Helsingborg vet vad som gäller.

Det svåra vid en separation är inte vem som skall ta strykjärnet eller bilen. Det är saker man vill ha men som går att klara sig utan eller som kan ersättas med nytt. Det svåra är hur man gör med barnen. Man har så mycket känslor av att höra samman med dem och vilja vara ihop.

Väldigt mycket av arbetet med familjerätt i Helsingborg handlar om att enas om hur vårdnaden skall fördelas på ett rättvist sätt. Eftersom det handlar om barn måste man ta stor hänsyn till vad som är barnens bästa. Barnen älskar båda sina föräldrar. De kan inte och vill inte välja. Därför måste man som vuxen göra det åt dem.

Den som jobbar med familjerätt måste vara opartisk och rättvis

Om föräldrar inte kan komma överens om hur man skall fördela vårdnad och umgänge, eller om någon av dem ansöker om enskild vårdnad, måste det bli rättegång. Det betyder att en av föräldrarna måste stämma den andre för att få en dom med ett beslut om hur vårdnaden skall fördelas. Ett sådant beslut måste följas.

På ett advokatkontor som arbetar med vårdnadstvister försöker man alltid lösa saken, på ett opartiskt och rättvist sätt, innan det går så långt. Skulle tvisten inte gå att lösa kan familjerättsadvokater representera parterna under en rättegång.

Publicerat den
Kategoriserat som Familj