Vårdnadstvist Stockholm – tips och råd 

Att skiljas och separerar är ett nederlag, men det behöver inte vara så dramatiskt. De flesta kan hantera detta på ett vuxet och bra sätt. Man inser att man kanske inte var gjorda för varandra, att kärleken falnat – eller uppstått på annat håll – och man försöker också lösa allt det praktiska med skilsmässan på ett gynnsamt sätt för båda parter. 

I vissa fall så blir det emellertid det motsatta och man kan se att infekterade konflikter sker i samband med att en bodelning ska äga rum. Än värre blir det då det handlar om bråk, konflikter och tvister om gemensamma barn. 

En vårdnadstvist i Stockholm kan dels ta lång tid att lösa, dels så är det nästan alltid en oviss utgång – och dels så kan en vårdnadstvist också ske av helt fel skäl. Det senare är viktigt att peka på då en kraftig ökning skett under senare år – en fördubbling av vårdnadstvister skedde mellan 2008-2018 – och att många av dessa sker som en följd av hämnd och svartsjuka snarare än av giltiga skäl som att exempelvis en vårdnadshavare inte erbjuder barnen en trygg och säker miljö. 

Ta hjälp vid en vårdnadstvist 

Det man bör göra i samband med att en vårdnadstvist i Stockholm inleds är att direkt kontakta en jurist/advokat inom Familjerätt: Varför? Av flera skäl. Dels så får man en person som går igenom fallet och kan göra en bedömning kring hur stora chanser man har att kunna gå vidare – och eventuellt få vårdnaden om barnen, eller behålla densamma. 

Dels så får man också en juridisk kunnig person som kan sköta all kommunikation med den andra parten. Viktigt är även att inse att en vårdnadstvist kommer att vara prövande rent känslomässigt. Advokaten fungerar som ett bra stöd.

 I Sverige ska varje kommun enligt lag erbjuda personer i en vårdnadstvist hjälp. Något som sker genom samarbetssamtal. Påfallande ofta ger dessa effekt och där parterna kan hitta en konstruktiv lösning för fortsatt gemensam vårdnad om barnen. En vårdnadstvist i Stockholm kan lösas innan den når rätten. 

Publicerat den
Kategoriserat som Familj