Därför bör du söka juridisk hjälp med din pågående entreprenadtvist

En entreprenadtvist är inte alls lätt att reda ut på egen hand. Ofta krävs juridisk specialkompetens för att lösa de knutar som uppstått med hantverkarna.

Hur noggrant du än förbereder dig inför ett renoveringsprojekt eller nybygge kan ingen garantera dig att du inte kommer bli osams med din valda byggentreprenör. Denna typ av tvist kallas entreprenadtvist och är tyvärr relativt vanlig för renoverande husdrömmare.

Det är nämligen inte säkert att dina hantverkare har samma syn på vad som står i kontraktet som du har. Många gånger kan det också handla om rena bedömningsfrågor när man ska avgöra om ett arbete blivit utfört på ett bra sätt eller inte. Du kanske är mycket missnöjd med resultatet, medan snickaren menar att han gjort allt precis enligt god standard.

Entreprenadtvist kan undvikas genom korrekta avtalsformuleringar

Att reda ut en entreprenadtvist på egen hand kan vara svårt. Det är många juridiska paragrafer inblandade som man behöver ha full koll på för att kunna argumentera för sin sak på ett framgångsrikt sätt. Det kan därför vara lämpligt att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med att lösa tvisten, oavsett om det går till domstol eller löses utanför en sådan.

Om du vill vara mycket proaktiv kan du faktiskt ta kontakt med en bra jurist redan innan bygget påbörjas. Det kan vara bra att ha en advokat med erfarenhet av entreprenadtvister på sin sida redan när man formulerar avtalet med byggaren. Detta för att formulera kontraktet på ett sätt som täpper till alla eventuella kryphål.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Rådgivning angående varumärkesrätt kan vara nödvändigt ibland

Det kan vara svårt att förstå ord som inte används dagligen i språket. Då är det bra att kunna få adekvat rådgivning angående sådant som varumärkesrätt.

Ett sådant ord som varumärkesrätt är både svårt att uttala och att förstå innebörden av. Det är därför det finns advokater och jurister som specialiserar sig på att hjälpa dig som är i en bransch där det är lätt att göra fel.

Vet man inte vad en sak innebär eller betyder kan det lätt uppstå situationer där man gjort fel, även om man handlat i god tro. En person eller ett företag som skapar ett varumärke vill ju behålla det för sig själv.

Rådgivning av advokat när det gäller varumärkesrätt

Om du inte har råd med en advokat som hjälper dig med rådgivning inom varumärkesrätt kan du ta reda på lite själv. Här kommer lite matnyttigt att tänka på under tiden. Kanske löser det de frågor du har funderat på.

Det finns två sätt att skaffa sig skydd när det gäller varumärkesrätt. Det absolut enklaste och bästa sättet är att registrera ett varumärke. Frågan är bara om du vet vad ett varumärke är för någonting och vad man har det till?

Rådgivning om varumärkesrätt kan ge dig frihet att agera

När du har tagit del av rådgivning inom varumärkesrätt kanske du är lite mer fri i hur du ska handla i olika situationer. Du vet vad man får och inte får göra. Du har dessutom en tydlig riktning med hur du vill skydda ditt eget märke.

Vet man vad som gäller i alla lägen och hur lagen lyder kan man känna sig mer fri i de frågor som det handlar om. Att anlita en advokat för att få konkret rådgivning i ämnet kan därför vara ett bra steg i rätt riktning.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ta hjälp av expert på familjerätt

Det finns flera tillfällen i livet när man kan behöva hjälp med familjerätt. Det kan handla om bodelning , umgängesrätt eller att få hjälp vid adoption.

Det var en spännande tid för paret Erik och Anna som länge planerat för att utöka sin familj. De hade länge försökt att få egna barn. Av olika anledningar visade det sig vara en omöjlighet. Båda var förkrossade och kände att hela världen var emot dem. Vilket givetvis inte var sant. Men det är alltid svårt att nekas det man önskar allra mest. Ett barn att värna om och se växa upp.

Efter att de provat olika behandlingar på dyra kliniker hade de gett upp. Det var alltför tufft både känslomässigt och fysiskt och deras förhållande började att knaka i fogarna ganska snabbt. Innan separationen blev ett faktum fick de veta att det fanns hjälp att få. Kunde de inte själva få barn tillsammans fanns det fortfarande möjlighet att adoptera ett barn från ett annat land.

Familjerätt en knuff i rätt riktning

Som med mycket annat fanns det en hel del krav som måste uppfyllas. Med tanke på att de försökt länge och de blev äldre minskade tidsfönstret för att få adoptera. Nu var goda råd dyra och de var tvungna att göra allt enligt konstens alla regler. Inget fick gå fel under processen för att få ett eget barn.

Så kom räddningen. Då de var oroliga för att göra fel i adoptionsprocessen skaffade de sig en advokat som var speciellt inriktad på familjerätt. De hade tidigare trott att dessa endast hade hand om vårdnadstvister. Lyckligtvis hade de fel. Dessa advokater kunde rådgiva och se till att alla papper fylls i korrekt när en adoption skulle genomföras. Men advokaten vid sin sida fanns en god möjlighet att drömmen skulle bli verklighet.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: advokatnovum.se

Publicerat den
Kategoriserat som Familj

Vem ska ärva och i vilken ordning vid en arvstvist?

Vid en arvstvist kan det uppstå komplexa frågor om vem som har rätt till arvet och i vilken ordning arvet ska fördelas. Det är viktigt att förstå arvsreglerna i Sverige och de olika faktorer som påverkar fördelningen av arvet.

I Sverige regleras arvsrätten av ärvdabalken. Enligt dessa lagar har vissa personer företräde när det kommer till arv. Här är en översiktlig lista över de vanligaste arvingarna och i vilken ordning de ärver:

  • Barn och efterlevande make/maka: I de flesta fall har barnen och den efterlevande maken/makan företräde och ärver först. Om det finns barn ärver de lika delar, och den efterlevande maken/makan har rätt till sin laglott.
  • Föräldrar: Om det inte finns några barn är det föräldrarna som ärver i andra hand. Om bara en förälder lever, ärver den föräldern hela arvet.
  • Syskon och deras avkomlingar: Om det inte finns några barn eller föräldrar är det syskonen och deras avkomlingar som ärver i tredje hand.
  • Farmor och farfar: Om det inte finns några barn, föräldrar, syskon eller deras avkomlingar är det farmor och farfar som ärver i fjärde hand.
  • Släktingar: Om det inte finns några närmare släktingar som kan ärva, kan mer avlägsna släktingar komma ifråga.

Arvstvister och lösningar

Arvstvister kan uppstå av olika skäl, och det är viktigt att hantera dem på ett rättvist och lagligt sätt. Om det finns tvist om arvet kan det vara klokt att kontakta en jurist som är specialiserad på arvsfrågor. En jurist kan hjälpa till att medla mellan parterna och försöka nå en överenskommelse.

Om en lösning inte kan nås genom medling kan tvisten hamna i domstol. Domstolen kommer då att ta hänsyn till alla relevanta faktorer och bevis för att fatta ett beslut om fördelningen av arvet.

Läs mer arvstvist på webbsida: arvstvist.se

Publicerat den
Kategoriserat som Arvstvist

Vårdnadstvist Stockholm – tips och råd 

Att skiljas och separerar är ett nederlag, men det behöver inte vara så dramatiskt. De flesta kan hantera detta på ett vuxet och bra sätt. Man inser att man kanske inte var gjorda för varandra, att kärleken falnat – eller uppstått på annat håll – och man försöker också lösa allt det praktiska med skilsmässan på ett gynnsamt sätt för båda parter. 

I vissa fall så blir det emellertid det motsatta och man kan se att infekterade konflikter sker i samband med att en bodelning ska äga rum. Än värre blir det då det handlar om bråk, konflikter och tvister om gemensamma barn. 

En vårdnadstvist i Stockholm kan dels ta lång tid att lösa, dels så är det nästan alltid en oviss utgång – och dels så kan en vårdnadstvist också ske av helt fel skäl. Det senare är viktigt att peka på då en kraftig ökning skett under senare år – en fördubbling av vårdnadstvister skedde mellan 2008-2018 – och att många av dessa sker som en följd av hämnd och svartsjuka snarare än av giltiga skäl som att exempelvis en vårdnadshavare inte erbjuder barnen en trygg och säker miljö. 

Ta hjälp vid en vårdnadstvist 

Det man bör göra i samband med att en vårdnadstvist i Stockholm inleds är att direkt kontakta en jurist/advokat inom Familjerätt: Varför? Av flera skäl. Dels så får man en person som går igenom fallet och kan göra en bedömning kring hur stora chanser man har att kunna gå vidare – och eventuellt få vårdnaden om barnen, eller behålla densamma. 

Dels så får man också en juridisk kunnig person som kan sköta all kommunikation med den andra parten. Viktigt är även att inse att en vårdnadstvist kommer att vara prövande rent känslomässigt. Advokaten fungerar som ett bra stöd.

 I Sverige ska varje kommun enligt lag erbjuda personer i en vårdnadstvist hjälp. Något som sker genom samarbetssamtal. Påfallande ofta ger dessa effekt och där parterna kan hitta en konstruktiv lösning för fortsatt gemensam vårdnad om barnen. En vårdnadstvist i Stockholm kan lösas innan den når rätten. 

Publicerat den
Kategoriserat som Familj