Skaffa ett giltigt aktieägaravtal

Man bör i god tid gå igenom villkor, rättigheter och skyldigheter med sina olika kompanjoner. Ett aktieägaravtal måste utformas så det är juridiskt giltigt.

Att starta ett företag är roligt men det kan också vara vanskligt och riskfyllt. Det är viktigt att man noga definierar ansvarsområden och förpliktelser från början i ett aktieägaravtal. När allt är rosenrött och framtiden verkar lovande är det lätt att bli förblindad av framgång och man litar på att alla kommer överens.

Det kan hända att någon gör en felsatsning och företaget kan hamna i blåsväder. Man kanske mister sin viktigaste kund och då äventyras verksamheten. Då är det viktigt att man har avtalat vad som gäller. En advokat är tillförlitlig när det gäller att skriva aktieägaravtal. En revisionsbyrå som har en jurist på plats är också till god hjälp.

Aktieägaravtal är en säkerhet

Det är mycket som regleras i aktiebolagslagen. Ett aktiebolag är en så vanlig firmaform att man har klara regler för hur det ska hanteras inom revision och juridik. Att ha klara och påskrivna avtal är närmast att se som en självklarhet. Det gäller att skriva ner allt medan man är överens, precis som man gör i ett äktenskap.

Ett aktieägaravtal kan ses som en säkerhet för att man ska veta vad som gäller. Man kan inte helt förutse allt som kan hända längre fram, så därför är det bäst att vara garderad. En advokat kan ge hjälp med aktieägaravtal men också förklara vad olika formuleringar betyder och vad som gäller vid exempelvis en konkurs.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik