Skaffa ett giltigt aktieägaravtal

Man bör i god tid gå igenom villkor, rättigheter och skyldigheter med sina olika kompanjoner. Ett aktieägaravtal måste utformas så det är juridiskt giltigt.

Att starta ett företag är roligt men det kan också vara vanskligt och riskfyllt. Det är viktigt att man noga definierar ansvarsområden och förpliktelser från början i ett aktieägaravtal. När allt är rosenrött och framtiden verkar lovande är det lätt att bli förblindad av framgång och man litar på att alla kommer överens.

Det kan hända att någon gör en felsatsning och företaget kan hamna i blåsväder. Man kanske mister sin viktigaste kund och då äventyras verksamheten. Då är det viktigt att man har avtalat vad som gäller. En advokat är tillförlitlig när det gäller att skriva aktieägaravtal. En revisionsbyrå som har en jurist på plats är också till god hjälp.

Aktieägaravtal är en säkerhet

Det är mycket som regleras i aktiebolagslagen. Ett aktiebolag är en så vanlig firmaform att man har klara regler för hur det ska hanteras inom revision och juridik. Att ha klara och påskrivna avtal är närmast att se som en självklarhet. Det gäller att skriva ner allt medan man är överens, precis som man gör i ett äktenskap.

Ett aktieägaravtal kan ses som en säkerhet för att man ska veta vad som gäller. Man kan inte helt förutse allt som kan hända längre fram, så därför är det bäst att vara garderad. En advokat kan ge hjälp med aktieägaravtal men också förklara vad olika formuleringar betyder och vad som gäller vid exempelvis en konkurs.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

När du har behov av en fastighetsjurist i Stockholm

Det finns tillfällen då en fastighetsjurist kan komma väl till pass i Stockholm. En fastighetsjurist kan exempelvis vara till stor hjälp vid en ombildning.

Fastighetsjuridik kan vara knepigt. Gemene man har sällan den kunskap som krävs när det kommer till juridiska frågor runt fastigheter. Faktiskt kan den juridiska biten runt just fastigheter vara ytterst snårig och knepig att få rätt på. Som tur är finns det fastighetsjurister som har full koll på vad som gäller.

Vid en ombildning där hyresrätter ska bli bostadsrätter i en stad som Stockholm är det viktigt att få fatt i en bra fastighetsjurist. Det finns många frågor att reda ut när en ombildning ska äga rum och detta kräver en ytterst kunnig person. En fastighetsjurist som kan garantera att alla kontrakt blir rätt och att alla olika intressen beaktas.

Kan bli dyrt att låta bli att anlita en fastighetsjurist

Många tänker att en fastighetsjurist i Stockholm ska vara väldigt dyr att anlita. Självklart tar en fastighetsjurist ut ett arvode. Prislappen på juristens tjänster beror på storleken av ärendet. Att låta bli att anlita en fastighetsjurist kan dock bli en ännu dyrare historia. En miss i ett kontrakt eller ett avtal kan komma att kosta många, många tusentals kronor.

Med detta sagt är det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra när det kommer till fastighetsjuridik. Att kosta på sig en riktigt bra fastighetsjurist är inte bara en smart och praktisk investering i stunden utan även en garanti för framtiden.

Läs mer om fastighetsjuridik på fastighetsjuriststockholm.se.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Anlita en advokat i Solna

Inför flytten till Solna hade man som företag bestämt sig för att ta hjälp av en duktig advokat. Någon som kunde stå för allt juridiskt stöd som behövdes.

Det som en gång hade varit ett företag hemma på kammaren, skulle nu slå ut sina vingar och bli en viktig och markant aktör på marknaden. Men den juridiska hjälp som man en gång hade haft räckte inte till nu när det hade börjat muttras bland konkurrenterna, och man även behövde skarpa armbågar när det gällde de nya produkterna.

Därför valde man att slå ihop flytten till de nya lokalerna i Solna med att även ta hjälp av en duktig advokat. Någon som kunde stötta och ge råd vid alla formuleringar av avtal samt de uppkommande tvister som man kände var på gång. En advokat som kunde sätta sig in i företaget och vara en samarbetspartner under åren som skulle komma.

Advokat som stöd

Om man som företag behöver hjälp av en duktig advokat så är det klokt att kontakta en advokatbyrå i Solna, med de önskemål som man har. Där kan man få hjälp inom alla typer av områden som man har behov av, och som man kommer få behov av under åren som kommer.

De flesta privatpersoner kanske endast kommer i kontakt med en advokat under ett tillfälle i sitt liv. Men som företag kan man behöva advokathjälp som är löpande och det finns till och med de advokater som enbart arbetar med en enda klient.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik